Het is met alle inkomsten in ons land wel zo geregeld dat er belasting afgedragen dient te worden aan de Staat en is geldt dat zeker ook voor het ontvangen dividend. Deze uitkering wordt namelijk ook beschouwd als een inkomen en is het begrijpelijk dat niet een ieder blij zal zijn met de hoogte van de belasting. Deze groep investeerders bevindt zich uitsluitend in het buitenland omdat het allemaal gaat om de daadwerkelijke overdracht aan de Belastingdienst.

De dividendbelasting kan namelijk gewoon van het loon afgetrokken worden

Het is misschien wel een vreemde constructie, maar Nederlandse beleggers kunnen de overgedragen dividendbelasting indirect geheel terugvorderen door het bedrag in te houden op hun inkomen. Netto gezien wordt er dus niet ingeleverd op de inkomsten en vormt de dividendbelasting dus helemaal geen obstakel voor investeerders die hier zijn gevestigd. Het maakt echter wel een verschil uit voor de groep woonachtig in het buitenland omdat die uiteraard niet in aanmerking komen voor de speciale regeling van de Belastingdienst. Het te betalen percentage bedraagt 15% en wordt er soms ook nog belasting geheven in het land van herkomst. Gelukkig zijn er met de meeste van ze wel verdragen gesloten om dubbele betaling te voorkomen, maar blijven investeerders uitkijken naar mogelijkheden die hun het hoogste rendement zal opleveren.

Niet elk land hanteert hetzelfde belastingpercentage

Het nut van de dividendbelasting ligt dus in de inkomsten die het creëert in het land waar de dividendbelasting wordt betaald (deels dus in Nederland en deels in het land waar de investeerder woonachtig is) en gaat het toch wel om een relatief groot bedrag. Met dit geld kan de Overheid onder andere de productiesector stimuleren. Ook kunnen de inkomsten worden gebruikt om het investeringsklimaat te verbeteren waardoor er zich ook meer bedrijven zullen vestigen in het land. Aan het eind van de dag komt het allemaal neer op het beleid dat uitgestippeld wordt en de zienswijze die er heerst, vooral op politiek vlak. Het is ook het verschil in strategie die ervoor zorgt dat de hoogte van de dividendbelasting ook per land verschilt. In Engeland hoeft er zelfs helemaal geen belasting te worden betaald en zorgt dat voor een aantrekkelijk investeringsklimaat voor grote bedrijven.

Het draait immers alles om de winsten die gemaakt kunnen worden

Elk bedrijf is uit op maximale winst voor haar aandeelhouders en wordt er daarom steeds gekeken welke landen het beste zijn om er bedrijfsvestigingen te plaatsen. De dividendbelasting kan een groot verschil uitmaken en is het nadeel ervan dat het de winsten dus omlaag drukt. Indien afwezig zal de investeerder die woonachtig is in een land waar er minder dan de in ons land betaalde 15% of geen belasting wordt betaald wel heel voordelig uitkomen. Indien in Nederland dus de dividendbelasting zou worden afgeschaft zal het voor bedrijven heel aantrekkelijk worden om zich hier te vestigen omdat de aandeelhouders op een hogere uitkering kunnen rekenen. Voor het land betekent de afschaffing weliswaar een vermindering aan inkomsten, maar wordt dat (hopelijk) wel ruimschoots opgevangen door de additionele investeringen die de bedrijven die zich hier zullen vestigen met zich zullen meebrengen. Naast de investeringen zorgen de grote bedrijven ook voor veel werkgelegenheid en is het de totale “spin-off” die er aan de economie gegeven wordt die ervoor zorgt dat er van alles geprobeerd wordt om het deze grote bedrijven aan te trekken of te behouden.

Op de internationale kapitaalmarkten gaat het er  keihard aan toe en dient elk land zich daarom wel moeten kunnen onderscheiden van de rest. De dividendbelasting wordt  daarbij wel als één van de belangrijkste factoren gezien waarmee er “gespeeld” kan worden door de Overheid om ervoor te zorgen dat het investeringsklimaat aantrekkelijk blijft en bedrijven niet zullen wegtrekken.  Het nut van de opbrengsten uit de dividendbelasting is wel dat het gelijk geld in het laadje brengt  voor de Overheid en zij daarmee haar beleidsdoelen mede kan helpen financieren.