Op een bepaald ogenblik worden we allemaal een dagje ouder. Dat hoeft helemaal geen probleem te zijn, alleen is het natuurlijk mogelijk dat dit wel bepaalde gevolgen heeft. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je op een bepaald ogenblik zowel lichamelijk als geestelijk achteruit kan gaan. In dat geval kan het interessant zijn om te weten dat er iemand die je vertrouwt is die jouw zaken afhandelt. Het is mogelijk om deze persoon aan te duiden door middel van een zogenaamd levenstestament. Op deze manier kan je zelf de touwtjes strak in de hand blijven houden terwijl je ook weet dat een goede opvolging van jouw zaken is verzekerd. 

Bestaande uit twee volmachten 

Voor een levenstestament geldt in de praktijk doorgaans dat ze veelal bestaat uit niet één, maar wel uit twee verschillende volmachten. Het gaat hierbij om één volmacht voor de financiële belangen en om één volmacht voor de medische en persoonlijke belangen. Alle zaken die je graag geregeld wil hebben zullen worden vastgelegd in één enkele akte. Het gaat hierbij dan uiteraard om het levenstestament. De mogelijkheden en de werkwijze die bestaan voor wat de notariële volmacht en het testament betreft zijn dezelfde. Dit zorgt ervoor dat de informatie die van toepassing is met betrekking tot het levenstestament eveneens geldt voor de notariële volmacht.

Een levenstestament is uitsluitend geldig bij leven

Er bestaan nog steeds best een aantal misverstanden met betrekking tot het zogenaamde levenstestament. Voor heel wat mensen geldt bijvoorbeeld dat zij denken dat dit document zowel geldt bij leven als na het overlijden. Dat is dus niet correct. Voor dit document geldt zoals de naam eigenlijk reeds aangeeft dat ze enkel en alleen geldt wanneer de persoon in kwestie nog in leven is. Van zodra de persoon overleden is, is het uiteraard het gewone testament dat van kracht wordt. Wil jij dus met andere woorden niet alleen je zaken bij leven, maar ook na je overlijden goed geregeld hebben? Dan is het zeer belangrijk om allebei de documenten te laten opstellen.

Wat moet er allemaal in een levenstestament worden opgenomen?

Er zijn tal van verschillende zaken die je verwerkt zal willen zien worden in jouw testament. In principe maken we een onderscheid tussen drie verschillende zaken. Het betreft hier concreet:

  1. De persoonlijke wensen waarover je beschikt;
  2. Je financiële en zakelijke belangen;
  3. De beslissing met betrekking tot het verkrijgen van een medische behandeling of niet;

Onder het derde punt valt uiteraard ook de keuze voor reanimatie. Heel wat mensen die bijvoorbeeld ernstig chronisch ziek zijn beslissen op een zeker ogenblik in hun leven om geen reanimatie meer te willen. Dat is mogelijk, alleen is het belangrijk dat je ook een dergelijke keuze vast laat leggen in jouw levenstestament. Het spreekt voor zich dat dit wel een zeer belangrijk punt is waar je in de praktijk beter verschillende keren grondig over na zal willen denken. 

Wat is het Centraal Levenstestamentenregister?

Tot slot is het zo dat de notaris er in de praktijk altijd voor zal kiezen om het testament aan te melden bij het zogenaamde Centraal Levenstestamentenregister. Dit register maakt het mogelijk voor partijen om op te vragen of er sprake is van een bepaald levenstestament of niet. De inhoud van de akte is evenwel niet zichtbaar. Het is dan ook uitsluitend zo dat alleen notarissen de aktes kunnen opvragen. Bovendien is het zo dat de registratie van je levenstestament enkel en alleen gebeurt op het moment dat jij daar je goedkeuring voor geeft.